В

а

ж

л

и

в

о

 
 

Державна статистична діяльність проводиться органами державної статистики згідно Закону України № 2614-ХІІ від 17.09.1992р. ,, Про державну статистику’’ та відповідно до завдань, віднесених до її компетенції з використанням статистичної інформації, отриманої  з різних джерел (джерела статистичної інформації  вибираються самостійно органами державної статистики). Органи державної статистики гарантують та забезпечують конфіденційність статистичної інформації (Закон України №2657-ХІІ від 02.10.1992р. ,,Про інформацію’’). Слід зазначити, що під інформацією  розуміються документовані або публічно оголошені відомості про події та явища, що відбуваються у суспільстві, державі та навколишньому природному середовищі. Згідно зазначеного Закону  встановлюються загальні правові основи одержання, використання, поширення та зберігання інформації, закріплюється право особи на інформацію в усіх сферах суспільного та державного життя України, а також систему інформації, її джерела, визначається статус учасників інформаційних відносин, регулюється доступ до інформації та  її охорона.


Інформаційна діяльність -  це сукупність дій, спрямованих на задоволення інформаційних потреб громадян, юридичних осіб і держави. З метою задоволення цих потреб органи державної влади та місцевого і регіонального самоврядування створюють інформаційні служби, системи, мережі, бази і банки даних. Держава гарантує свободу інформаційної діяльності в цих напрямках всім громадянам та юридичним особам в межах їх прав і свобод, функцій і повноважень. Основними  галузями та напрямками  інформаційної діяльності є: політичний, економічний, соціальний, духовний, екологічний, науково-технічний, міжнародний тощо.
Основними видами інформації є:
- статистична інформація;
- адміністративна інформація (дані);
- масова інформація;
- інформація про діяльність державних органів влади та органів місцевого і регіонального самоврядування;
- правова інформація;
- інформація про особу;
- інформація довідково-енциклопедичного характеру;
- соціологічна інформація.
Статистична інформація – це офіційна документована  державна інформація, яка дає кількісну характеристику масових явищ та процесів, що відбуваються в економічній, соціальній, культурній та інших сферах життя. Державна статистична інформація підлягає систематичному відкритому публікуванню. Також забезпечується доступ громадян, наукових установ, різних організацій до неопублікованих статистичних даних, які не підпадають під дію обмежень, установлених Законами  ,,Про інформацію” та  ,,Про державну статистику.“
Джерелами інформації є передбачені або встановлені Законом носії інформації: документи та інші носії інформації, які являють собою матеріальні об’єкти, що зберігають інформацію, а також  повідомлення засобів масової інформації, публічні виступи.
Документ - це передбачена законом матеріальна форма одержання, зберігання, використання і поширення інформації шляхом фіксації її на папері, магнітній, кіно-, відео-, фотоплівці або на іншому носії. Первинний документ – документ що містить в собі вхідну інформацію. Вторинний документ – документ що являє собою результат аналітико-синтетичної та іншої переробки одного або кількох документів.
Режим доступу до інформації – це порядок одержання, використання, поширення і зберігання інформації передбачений правовими нормами. За режимом доступу інформація поділяється на відкриту інформацію та інформацію з обмеженим доступом. Доступ до відкритої інформації забезпечується шляхом систематичної публікації її в офіційних друкованих виданнях (бюлетені, збірники), поширення засобами масової комунікації, безпосереднього надання заінтересованим громадянам та юридичним особам.
Інформація з обмеженим доступом за своїм правовим режимом поділяється на конфіденційну і таємну. Конфіденційна інформація – це відомості які знаходяться у володінні, користуванні або розпорядженні окремих фізичних чи юридичних осіб і поширюються за їх бажанням відповідно до передбачених ними умов. Таємна інформація – це інформація,що містить відомості, які становлять державну та іншу передбачену законом таємницю, розголошення якої завдає шкоди особі, суспільству і державі.
Право на інформацію охороняється законом.  Держава здійснює контроль за режимом доступу до інформації, гарантує всім учасникам інформаційних відносин рівні права і можливості доступу до інформації.
Міжнародна інформаційна діяльність  полягає в забезпеченні громадян, державних органів, підприємств, установ і організацій офіційною документованою або публічно оголошуваною інформацією про зовнішньополітичну діяльність України, про подіє та явища в інших країнах.
Міжнародне співробітництво  в галузі інформації з питань, що становлять взаємний інтерес, здійснюється на основі міжнародних договорів, укладених Україною та юридичними особами, які займаються інформаційною діяльністю.
Основою інформаційного суверенітету України є національні інформаційні ресурси, до яких входить вся належна їй інформація. Україна самостійно їх формує на своїй території і вільно ними розпоряджається  згідно законів та міжнародних договорів.


Лікар-методист Григорьєва  Наталія  Володимирівна
КУМІАЦМС, Відділ аналітичної обробки інформації

bann comin

Гаряча лінія УОЗ Миколаєва

tel

8(0512) 37-32-28
Черговий по УОЗ

8(0512) 50-13-02
Цілодобові консультації населенню міста з питань медичної допомоги надає старший черговий лікар зміни швидкої медичної допомоги

8(0512) 37-11-63
Телефон довіри УОЗ м. Миколаєва
щоденно (понеділок-п'ятниця) з 8:30-17:00

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.,

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Нове на сайті

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com