В

а

ж

л

и

в

о

Перинатальные поражения нервной системы - группа патологических состояний, обусловленных воздействием на плод (новорождённого) неблагоприятных факторов в антенатальном периоде, во время родов и в первые дни после рождения.

Детальніше...

Згідно з концепцією реформування охорони здоров'я в Україні, на території країни відбувається поетапне реформування системи організації медичної допомоги населенню. Міняються пріоритети — центр ваги зміщається з лікування на профілактику, зі стаціонарної допомоги на амбулаторну ланку. У цих умовах лікарям загальної практики (ЛЗП), що діють у структурі амбулаторних установ, приділяється основна роль у системі первинної медико-санітарної допомоги, покликаної здійснювати основний обсяг профілактичної роботи. Враховуючи дану спрямованість реформи, робота фахівців поліклініки по первинному виявленню захворювань зводиться до диспансеризації:

Детальніше...

Мучительный недуг с постоянными болями, сковывающими вас. Он меняет вашу жизнь кардинально. Все, что раньше приносило радость: пробежка в парке, прогулка с собакой, отдых с друзьями - всё теперь причиняет боль. Человек становится напряженным и самое неприятное: боится свободы - свободы движения. Что может быть хуже? Такое качество жизни хорошим не назовешь.
Таков Артроз. Болезнь суставов, зачастую превращающаяся в деформирующий артроз.

Детальніше...

Спрямована на:

– зменшення маси тіла за наявності ожиріння;

– зменшення вживання алкоголю;

– регулярне виконання динамічних фізичних вправ;

– обмеження вживання кухонної солі до 5,0 г на добу;

– достатнє вживання калію, кальцію та магнію;

– зменшення вживання насичених жирів та холестерину;

– відмову від паління.

Детальніше...

Остеохондроз хребта одна з найбільш розповсюджених хвороб з вагомою частиною неврологічних проявів.

Ураження хребта займає значну частину захворювань ПНС. Основний склад хворих 30-75% відноситься до вікової групи 35-40 років- працездатний вік. При цьому кількість хворих з неврологічними проявами о\х попереково-крижалевого відділу мають тенденцію до збільшення.

Детальніше...

Виділяють наступні клінічні типи уражень центральної нервової системи при ГХ:
1. Хронічна дисциркуляторная гіпертензивна енцефалопатія.
2. Гостра гіпертензивна енцефалопатія.
3. Транзиторні порушення мозкового кровообігу.
4. Інсульти.
5. Судинна деменція.

Детальніше...

Однією з найчастіших причин інвалідності та смертності є мозковий інсульт (МІ). Це важлива не лише медична, а й соціальна проблема, оскільки уражає людей усіх вікових категорій. А враховуючи витрати на лікування, реабілітацію, догляд за хворим, психологічні та соціальні проблеми пацієнтів, ще й одна з найвартісніших соціальних проблем. В Україні від інсульту помирає у два рази більше хворих, ніж від інфаркту міокарда.  За даними МОЗ України , лише 10-20% тих, хто переніс інсульт, повертаються до праці, 20-43% потребують сторонньої допомоги, 33-45% мають геміпарез, 18-27% – розлади мови, у 18-30% спостерігаються прояви депресії, 30-47% – когнітивні порушення, у 25% до кінця першого року після інсульту розвивається деменція. Кожен повторний інсульт підвищує ризик смерті, протягом року після перенесеного інсульту помирає від 15 до 40% хворих, протягом наступних п’яти – 40-60%. Усе вищесказане визначає важливість та необхідність заходів з вторинної профілактики інсультів.                                    

Детальніше...

Криптоспоридиоз – протозойное кишечное заболевание, вызываемое кокцидиями Cryptosporidium Tyzzer, протекающее в форме острого гастроэнтерита.
Впервые криптоспоридии были обнаружены в 1907 году Е.Tyzzer в слизистой оболочке желудка лабораторной мыши.
В 1955 году зарегистрирован первый случай заболевания у животных.
Первый случай заболеваний криптоспоридиозом у человека описан в 1976 году, а в начале 1980-х годов стало ясно, что представители рода Cryptosporidium достаточно часто вызывают инфекции у человека, что  связано не только с улучшением диагностики, а с увеличением лиц с иммунодефицитом человека, в первую очередь с синдромом приобретенного иммунодефицита (СПИД).

Детальніше...

Головним пріоритетом демократичних держав, до яких прагне наблизитися й Україна є збереження та зміцнення здоров’я її населення.
Стан здоров‘я населення значною мірою впливає на процес економічного, соціального і культурного розвитку країни, обумовлює демографічну ситуацію і стан національної безпеки, є важливим соціальним критерієм ступеню розвитку і благополуччя суспільства.
В Україні основи державної політики у сфері  охорони здоров’я вкладено в низці нормативно-правових актів та програмних документів. Визначальними з них є:
Основи законодавства України про охорону здоров'я:

Детальніше...

Актуальність та соціальне значення проблеми травми зумовлена високою летальністю та інвалідізацією постраждалих, здебільшого осіб працездатного віку. Проведений аналіз  показує, що значна кількість травм отримані в побуті (51,31%), на другому місці стоїть вулична травма (29,98%), а внаслідок ДТП травму отримали 10,18% (Н.А.Корж,С.І.Герасименко 2010 р.). Найбільш поширеною локалізацією переломів є різні сегменти верхніх та нижніх кінцівок ( 41,1% та 54,0% відповідно), а сочетана травма була у 15,9% випадків.

Детальніше...


Мозговым инсультом называется внезапное нарушение поступления крови в какую-либо часть головного мозга, которое вызвано закупоркой или разрывом сосудов мозга. При прекращении кровоснабжения клетки мозга не получают кислород и питательные вещества в достаточном количестве и поэтому гибнут в течение нескольких секунд. Гибель нервных клеток приводит к нарушению или утрате соответствующих функций организма.
В Украине ежегодно более 100 тыс. пациентов становятся жертвами инсульта. По данным ВОЗ инсульт является одной из основных причин смерти и ведущей причиной инвалидности.

Детальніше...


Пункционная дискэктомия (перкутанная дискэктомия,пункционная дискдекомпрессия и др.) впервые была описана S.Hujikata и соавторами в 1975 г. [3] под термином “перкутанная нуклеотомия”. В дальнейшем эту хирургическую процедуру неуклонно совершенствовали в различных модификациях — перкутанная эндоскопическая дискэктомия, перкутанная вакуум-дискэктомия, перкутанная лазерная дискэктомия, перкутанная эндоскопическая лазерная дискэктомия.
При перкутанной дискэктомии производят избирательное удаление грыжевидно выпятившейся части пульпозного ядра межпозвонкового диска в его дорсальной трети, при этом сохраняют фиброзное кольцо диска.

Детальніше...


Случай успешной реплантации голени

Г.А. Тер-Никогосян, к.м.н., заведующий отделением, член ВАПРЭХ, заслуженный врач Украины.
В.Г. Шарый, врач-хирург, член ВАПРЭХ.
Ю.Ю. Огородник, врач-хирург.
А.А. Потапенко, врач-хирург.
А.В. Луконин, врач-хирург.
Отделение пластической и реконструктивной хирургии городской больницы № 4
Николаев, Украина.

1 ВВЕДЕНИЕ
Если операции по приживлению пальцев и кистей рук не редкость, то реплантация голени и стопы - почти уникальное явление. Мы обнаружили единственную публикацию на русском языке за последние 10 лет. Эти операции у нас практически не проводятся. Во-первых, опыт 1980-х годов показал, что затраты на лечение по приживлению нижних конечностей намного превышают расходы на протезирование. Во-вторых, и это главная причина, процесс адаптации, в том числе и социальной, проходит после реплантации сложнее и дольше, чем после простого протезирования. Стопа, в отличие от кисти, подвержена большим нагрузкам. У нее плохо восстанавливается чувствительность, нередко возникают трофические язвы. Шансы на полное восстановление без хромоты и прочих последствий невысоки. В Ганновере, в клинике хорошо известного у нас Альфреда Бергера  разработан алгоритм отбора, согласно которому реплантацию выполняют лишь трети поступивших с травматической ампутацией ниже колена. Алгоритм позволил получить опорную конечность в 91% случаев, но возвращение к обычной жизни даже в этих, избранных случаях занимало 8-10 месяцев, все лечение длилось 28-48 месяцев, с 4-7 повторными операциями в те¬чение этого времени.
Таким образом, сформировать культю и сделать протез удобнее во всех отношениях - это всеобщее мнение, однако, не следует считать его догмой, о чем свидетельствует наше наблюдение.


2 ОПИСАНИЕ НАБЛЮДЕНИЯ
Пациент Г. 1982 года рождения (на момент госпитализации 25 лет) доставлен в отделение микрохирургии городской больницы № 4 города Николаева по ургентным показаниям 19.09.2007 года в 13 часов 00 минут с травматическим отчленением на уровне нижней трети левой голени. С его слов, около 12 часов дня во время работы по транспортировке поваленных деревьев стопа попала в петлю троса.
Из анамнеза - туберкулез в 2006 году. Вредные привычки - курит, выкуривает в день примерно пачку сигарет без фильтра, алкоголь принимает в умеренных количествах.
Объективно состояние тяжелое. Кожные покровы бледные. Температура - 37,3°С. Пульс - 88 ударов в минуту. АД - 100/60 мм. рт. ст. Левая нижняя конечность отчленена на уровне нижней трети. На рентгенограмме размозжения костей нет.
С диагнозом «Полное травматическое отчленение левой голени на уровне границы средней и нижней трети, травматический шок 2 степени» проведена краткая предоперационная подготовка: восстановление объема циркулирующей крови, противошоковая терапия. Затем под интубационным наркозом произведена операция - реплантация левой голени. После идентификации и маркировки артерий и вен на культе и на отчлененном сегменте произведена резекция большеберцовой и малоберцовой костей. Произведена репозиция отломков, металлоостеосинтез пластиной системы АО (ассоциация остеосинтеза) с 8 винтами большеберцовой кости и металлоостеосинтез спицей Илизарова малоберцовой кости. С использованием микротехники наложены анастомозы на две глубокие вены, на заднюю и переднюю большеберцовые артерии. По снятии клипс проходимость анастомозов хорошая, появилась сосудистая реакция на ногтевых пластинках. Кровоснабжение стопы восстановлено через 5 часов после отчленения. С помощью микротехники наложены анастомозы на большую и малую подкожные вены, проходимость анастомозов удовлетворительная. Выполнены периэпиневральный шов большеберцового и глубокого малоберцового нервов, первичный шов ахиллова сухожилия и сухожилий сгибателей пальцев, первичный шов длинной и короткой малоберцовой мышц, шов передней большеберцовой мышцы и сухожилий разгибателей пальцев. Дополнительно наложены анастомозы на две вены передней поверхности голени, проходимость анастомозов удовлетворительная. Гемостаз. С целью профилактики сдавления подкожных вен произведена декомпрессия кожной раны путем формирования и встречного перемещения кожных лоскутов. Наложены послойные швы на рану, асептическая повязка.
После операции стопа розового цвета, теплая на ощупь, сосудистая реакция на ногтевых пластинках удовлетворительная. Пульс на задней больше-берцовой артерии и тыльной артерии стопы отчетливый. Конечность уложена на шину Беллера. В течение 12 часов пациент находился в отделении интенсивной терапии, после чего был переведен в отделение микрохирургии.
В послеоперационном периоде лечение было направлено на профилактику гнойных осложнений, улучшение реологических свойств крови, коррекцию гипопротеинемии и водно-электролитного баланса, обезболивание. С третьего дня начата пассивная разработка движений пальцев левой стопы. Назначено физиотерапевтическое лечение (с помощью аппарата Д'Арсонваль). Ходьба на костылях разрешена через 2 недели после операции. Через 5 недель начата активная разработка сухожилий сгибателей и разгибателей  Полная нагрузка по оси конечности - через 8 месяцев.
Послеоперационный период протекал с осложнениями. Отмечался краевой некроз размером 7х1 см по задней поверхности голени. Произведены иссечение некротических тканей, пластика местными тканями, наложение вторичных швов. В дальнейшем развился металлоз и остеомиелит. Произведено удаление фиксаторов, наложение гипсовой повязки.
Через 12 месяцев после операции у пациента жалоб нет, вернулся к обычному образу жизни. Наблюдаются удовлетворительный объем движений пальцев и стопы, нормальная чувствительность подошвенной поверхности, гипопарестезия тыльной поверхности. В дальнейшем пациент обследован через 3,5 года
На основании данных рентгенологического исследования стоп можно сделать вывод, что рессорная функция стопы и сопротивляемость нагрузкам сохранены . Относительное укорочение нижней конечности на 2,5 см и абсолютное укорочение нижней конечности на 3,5 см  компенсируется применением ортопедических стелек. Имеется умеренное нарушение подошвенного сгибания и незначительное нарушение тыльного сгибания .

3 ОБСУЖДЕНИЕ
Реплантация на уровне голени чаще всего приводит к образованию неполноценной, значительно укороченной конечности с резко сниженной рессорной функцией стопы и ее переката, а, следовательно, и способностью к ходьбе. При этом пациент нуждается в длительном многоэтапном восстановительном (в том числе хирургическом) лечении, которое способно лишь отчасти решить существующие проблемы даже с применением всего арсенала сложнейших современных ортопедо-травматологических операций. Тезис «Реплантация - альтернатива протезированию» лишен смысла, поскольку пациентам пожизненно требуется та или иная протезно-ортопедическая помощь от сложных дорогостоящих протезов и ортопедических ботинок до простых костылей.
Если учесть, что формирование ампутационной культи с последующим снабжением функциональным протезом голени нигде не является проблемой, то станет понятно, почему реплантация является скорее исключением, чем правилом. Исключительные условия, при которых реплантацию отчлененного на этом уровне сегмента считают целесообразной, приведены ниже.
1. Детский или относительно молодой возраст пациента и его удовлетворительное состояние.
2. Сроки общей ишемии тканей, не превышающие 16-18 часов при отчленении в нижней и средней третях голени и 12-14 часов при отчленении в верхней трети (при правильном хранении отчлененной конечности).
3. Отсутствие обширных повреждений мягких тканей отчлененного сегмента.
4. Возможность выполнения реплантации конечности с укорочением не более чем на 6-8 см.
5. Возможность получения удовлетворительной функции коленного и голеностопного суставов.
В нашем случае были соблюдены почти все перечисленные условия, а именно:
• возраст - 25 лет;
• быстрая доставка больного в отделение микрохирургии (примерно в течение 30 минут), операция началась не более чем через час с момента поступления;
• время ишемии отчлененного сегмента - 3-4 часа после травмы; 
• отсутствие обширных повреждений мягких тканей;
• укорочение голени на 3-4 см;
• удовлетворительная функция смежных суставов.

Наблюдая за пациентом в течение более 3 лет после операции, мы отмечаем достаточный объем движений пальцев и стопы, нормальную чувствительность по подошвенной поверхности, по тыльной поверхности - изменение по типу незначительной гипестезии, отсутствие трофических язв. Укорочение нижней конечности на 3-4 см компенсируется применением ортопедических стелек. Пациент ходит, не опираясь на костыли или трость.

ВИДЕО (http://www.youtube.com/watch?v=39fyM0HU2lA).

4 ВЫВОДЫ
1. За успешной реваскуляризацией отчлененной голени и стопы неизбежно следует череда корригирующих операций.
2. Истинным успехом реплантации является не приживление, а способность пострадавшего обходиться без протезно-ортопедических изделий на протяжении всей последующей жизни.
3. Залогом успеха является соблюдение весьма строгих условий, перечисленных в данной статье.

ЛИТЕРАТУРА
1. Шибаев Е.Ю., Иванов П.А., Кисель Д.А. Реплантация стопы по типу аутотрансплантации как альтернатива реампутации и протезированию. Трансплантология 2010;1:58-60.


Глаз – уникальный орган человеческого организма. Его питание обеспечивается без участия кровеносных сосудов, а за счет диффузионных процессов внутритканевых жидкостей. Это усложняет питание глаза, но обеспечивает прозрачность его сред и четкость изображения видимых предметов. Сетчатка глаза – это часть мозга, на которой формируется изображение и затем транслируется в зрительную кору, находящуюся в затылочной части мозговой оболочки. Трансляция осуществляется по зрительным путям, основа которых – зрительный нерв.
Из этого следует, что для нормального зрительного восприятия вся эта длинная цепочка зрительных структур должна нормально питаться и нормально функционировать.

Детальніше...


В декабре 2010 года между Украиной и Глобальным Фондом по борьбе с СПИДом, туберкулёзом и маляриею было подписано Грантовое соглашение по реализации программы «Снижение заболеваемости туберкулёзом в Украине за счет расширения и улучшения доступа к высококачественным услугам профилактики и лечения туберкулёза.

Детальніше...


   Хромоскопия - давно известный метод окрашивания тканей, дополняющий эндоскопические исследования с целью расширения возможностей выявления мелких поражений слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта, детализации их протяженности, границ и структурных особенностей.
   В последние годы наблюдается рост интереса к хромоскопии. Возможно, это связанно с простотой, доступностью, безопасностью метода, существенно не влияющего на время исследования и стоимость вмешательсва. Разработаны целые прикладные программы применения хромоскопии в диагностике обнаружения пищевода Барретта, целиакии, диагностики Helicobacter pylori.

Детальніше...


1. Ингаляционная терапия   может применяться для улучшения дренажной функции бронхов, вентиляционной функции легких, а также с противовоспалительной целью. Следует назначать ингаляции с учетом индивидуальной переносимости и не в самом остром периоде. С противовоспалительной и антибактериальной целью можно рекомендовать биопарокс. Это дозированный аэрозольный препарат, обладающий широким спектром действия. Биопарокс снижает гиперсекрецию и уменьшает продуктивный кашель при бронхитах, уменьшает ирритативный кашель при ларингитах и трахеитах. Препарат ингалируют каждые 4 часа по 4 вдоха на ингаляцию. Можно использовать противовоспалительные отвары трав (ромашки, зверобоя) в виде ингаляций. Для снятия бронхоспазма и улучшения дренажной функции бронхов применяют ингаляции эуфиллина, эуспирана, новодрина, солутана и др. Для разжижения и лучшего отхождения мокроты используют ингаляции ацетилцистеина. Для приготовления аэрозолей должны использоваться ультразвуковые ингаляторы. В периоде намечающегося выздоровления целесообразна аэроионотерапия отрицательно заряженными ионами (они усиливают вентиляцию, повышают потребление кислорода, обладают десенсибилизирующим эффектом).

Детальніше...


Об осуществлении медицинских углубленных осмотров  учеников в общеобразовательных учебных заведениях
рассказала  нам  Ганжа Светлана Александровна, заведующая школьно-дошкольным отделением  детской поликлиники № 3.

Детальніше...


Сторінка 4 із 4

bann comin

Гаряча лінія УОЗ Миколаєва

tel

8(0512) 37-32-28
Черговий по УОЗ

8(0512) 50-13-02
Цілодобові консультації населенню міста з питань медичної допомоги надає старший черговий лікар зміни швидкої медичної допомоги

8(0512) 37-11-63
Телефон довіри УОЗ м. Миколаєва
щоденно (понеділок-п'ятниця) з 8:30-17:00

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.,

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Нове на сайті

Joomla templates by Joomlashine