В

а

ж

л

и

в

о

      Управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради інформує, що в зв’язку з реорганізаційними змінами в виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Миколаївській області, змінився порядок направлення екстрених повідомлень про звернення потерпілого з посиланням на нещасний випадок на виробництві.

      Додаток: на 2 арк.

Детальніше...

      Вакцинація (щеплення, імунізація) - створення штучного імунітету до деяких хвороб з використанням  відносно нешкідливих антигенів (білкових молекул), вірусів типу кору, або бактерій. У відповідь на це в організмі людини активізується імунна система, яка синтезує антитіла до збудника інфекції і штучним способом формує імунітет до цього захворювання. В результаті цього інфекція згодом або взагалі не проникне в організм, або прояви хвороби будуть зовсім слабкі.

      Профілактичні щеплення дуже важливі як для дітей, так і для дорослих, цей захід є єдиним засобом профілактики хвороб, які не підлягають лікуванню або лікуються дуже важко (вірусний гепатит В, дифтерія, правець, кашлюк та ін.).

      Для маленької дитини профілактичні щеплення особливо важливі, оскільки її організм дуже уразливий перед різними інфекціями. Якщо мама була своєчасно імунізована або перехворіла будь-яким інфекційним захворюванням - то в перші місяці життя дитина захищена материнськими антитілами, але потім захист слабшає - і тут вже не обійтися без профілактичного щеплення. Згодом, немовля, що годується грудьми, постійно отримує додаткові антитіла з грудним молоком. Але такий імунітет носить тільки тимчасовий характер. Тому вакцинацію необхідно розпочинати з самого раннього віку відповідно до календаря щеплень.

Детальніше...

      Першорядне значення для успішного відновлення колишньої цілісності відірваної або відрізаної кінцівки (реплантації) має надання першої допомоги постраждалим і виконання необхідних умов зберігання і транспортування ампутованого сегмента кінцівки. Вирішальне значення має також час від моменту травми до надходження потерпілого в хірургічне відділення.

 finger4 Ампутовані фрагменти зібрати, загорнути в стерильну серветку (сухе полотно, хустку), не очищати і не промивати. Укласти в три чистих прозорих поліетиленових пакети, вкладених один в інший. Створений пакет помістити в пакет з водою, не допускаючи попадання води в пакет з фрагментами тіла, потім у великий пакет заповнений льодом. Таким чином температура тканин підтримується на рівні 4-5 градусів Цельсія. Такий спосіб консервації тканин дозволяє тривалий час зберігати відокремлені частини тіла в життєздатному стані. Ампутант повинен знаходитися при достатньо низькій температурі, але не повинен безпосередньо стикатися з льодом або снігом, оскільки може виникнути холодове ураження тканини. 

Детальніше...

screen

Опыт консервативного лечения грыж межпозвонковых дисков карипаином

в амбулаторных условиях

«ЦПМСП №3»

      Карипаин - протеолитическое ферментное средство растительного происхождения, в состав которого входят три протеолитических фермента (папаин, химопапаин, протеиназа) и муколитический фермент лизоцим. Данные вещества положительно влияют на коллагеновые хрящевые ткани, из которых состоят межпозвонковые диски и соответственно на ткани грыжи. Под влиянием Карипаина, введенного методом электрофореза, грыжа постепенно уменьшается, становится мягкой, что приводит к освобождению сдавленного нервного корешка и сосудов, уменьшению болей, устранению онемения конечностей.

Детальніше...

В фізіотерапевтичному  відділенні  КЗ ММР
« Центр первинної медико – санітарної допомоги №4»
впроваджена нова методика: Фонофарез «Ферменкол» гелю
при гіпертрофічних та келоїдних після операційних рубця,  спадкових процесах, контрактурах.

•    Фонофарез «Ферменкол» гелю при гіпертрофічних та келоїдних після операційних рубця,  спадкових процесах, контрактурах.Ферменкол – це ферментний комплекс з колагеназ  гідробіонтів (колагенолітичний препарат)

      Ферменкол забезпечує комплексну дію на всі компоненти рубцево-зміненої тканини.
      Гіпертрофічні рубці являються медичною і в більшості хірургічною проблемою. Але значна кількість хворих (за призначенням вузьких спеціалістів, в т.ч. і фізіотерапевтичних методів)  повертається для подальшого лікування в Центри первинної медико-санітарної допомоги.
      В даний час запропонована значна кількість методів  впливу на рубцево-змінені тканини, оцінювання ефективності різних способів лікування в більшості випадків ґрунтується на аналізі клінічних проявів.
      Фонофорез «Ферменкол» гелю застосовувався хворим з келоїдними післяопераційними рубцями, контрактурою Дюпюітрена,  спайковими процесами при хронічному аднекситі.

 
ПТК - первинний туберкульозний комплекс.

       Дорослі уникають цього захворювання - це дитяча хвороба - первинний туберкульозний комплекс (далі ПТК). Тільки інколи хворіють люди 18 - 25 років. ПТК дитяча хвороба і є одна з трьох клінічних форм первинного туберкульозу.
Ще дві таки:
      - туберкульозна інтоксикація у дітей і підлітків;
      - туберкульоз внутрішньо грудних лімфатичних вузлів.

Ознаки первинного туберкульозу:
    1. можливість спонтанного одужання; (коли поряд з дитиною здорові батьки),
    2. стан гіперсенсибілізації організму до збудника захворювання;
    3. недавній віраж туберкулінових реакцій;
    4. ураження лімфатичної системи (зокрема лімфатичних вузлів);
    5. схильність до лімфо генної і гематогенної дисемінації;

Детальніше...

Магнитно – резонансна томографія – сучасний безпечний (без іонізуючих випромінювань) неінвазивний діагностичний метод, що забезпечує візуалізацію глибоко розташованих біологічних тканин, широко використовується у медичній практиці зокрема неврологами та нейрохірургами. МРТ забезпечує точне зображення всіх тканин організму, особливо м'яких тканин, хрящів, міжхребетних дисків, мозку. Структури з низьким змістом води (кістки, легені, кишківник) не піддаються томографії через низьку якість зображення.

Детальніше...

Причины отравления грибами

В большинстве случаев отравления возникают из-за незнания или недостаточного опыта собирания грибов. Ядовитые грибы можно не только собрать по ошибке в лесу, но и купить на стихийном рынке, где продаваемая продукция не прошла необходимой проверки.

Детальніше...

Головная боль представляет собой одну из самых распространённых жалоб, с которыми приходится сталкиваться в повседневной практике терапевтам и невропатологам. Хотя  нужно отметить, что подавляющее большинство головных болей обусловлено не неврологическими заболеваниями.

Детальніше...


Методические рекомендации по лечению стабильной стенокардии составлены на основании рекомендаций ассоциации кардиологов Украины (2012 г.) и рекомендаций Европейского общества кардиологов по лечению ИБС

Завантажити


За повідомленням Міністерства охорони здоров’я направляємо інформацію, щодо зареєстрованих в Україні лікарських засобів (медичних імунобіологічних препаратів станом на 02.06.2016р.)  та перелік постачальників, які ввезли на територію України зазначені препарати та пройшли державний контроль якості за відповідністю імунобіологічних препаратів, що застосовуються в медичній практиці, вимогам державних і міжнародних стандартів (додаток 2), з метою забезпечення лікувального процесу необхідними імунобіологічними препаратами та здійснення державних закупівель.

         Також  надаються координати основних постачальників та дистриб’юторських  компаній України, які поставляють лікарські засоби (медичні імунобіологічні препарати) .

Завантажити


Анафилактический шок (АШ) – вид аллергической реакции немедленного типа, возникающей при повторном введении в организм аллергена, характеризующийся быстро развивающимися общими проявлениями: снижением АД, температуры тела, свертываемости крови, расстройством ЦНС, повышением проницаемости сосудов и спазмом гладкомышечных органов.
АШ может развиться при введении в организм любого лекарственного препарата. На частоту и время развития АШ влияет путь введения аллергена в организм. При парентеральном введении он наблюдается чаще и развивается в течение часа. Однако анафилактический шок может развиться позднее, спустя 1 –3 часа от момента контакта с аллергеном, по мере его всасывания. Частота случаев АШ увеличивается с возрастом. Это связывают с увеличением сенсибилизации по мере воздействия различных агентов. С возрастом он протекает тяжелее, так как компенсаторные возможности организма уменьшаются.

Детальніше...


В городской больнице № 3 г.Николаева в проктологическом отделении внедрена в клиническую практику новая современная методика выполнения оперативных вмешательств с использованием «сварки» живых тканей.

Учитывая минимизацию риска развития кровотечения в послеоперационном периоде, короткие сроки выздоровления и абсолютную радикальность метода, можно с уверенностью утверждать,  что оперативное лечение с использование технологии сварки биологических тканей является серьезной альтернативой всем используемым сегодня методам хирургического лечения заболеваний аноректальной области и является практически «золотым стандартом» в мировой практике хирургического лечения этих заболеваний.

Детальніше...


В  городской больнице №3 с момента ее основания функционирует одно из самых мощных отделений физиотерапии в городе. Оно оснащено современной аппаратурой в количестве 104 аппаратов. В отделении работает врач 1 категории Тимофейчук В.В., возглавляет отделение врач высшей категории Величко К.В., медицинские сестры, массажисты, инструкторы ЛФК аттестованные на 1 и высшую категорию.

В отделении выполняются все основные виды реабилитационной терапии. В течение 2015 года врачами отделения проводилось исследование эффективности использования мази «Хондроксид» в сочетании с физиотерапевтическими методами лечения больных посттравматическим остеоартрозом. Особое внимание было обращено на лечение пациентов, имеющих сопутствующую патологию (артериальная гипертония, узловой зоб, ИБС с нарушением ритма и т.д.), которым противопоказано применение  фонофореза и соответственно выполнялся магнитофорез  мази «Хондроксид».

Основной причиной развития посттравматического артроза являются травмы с нарушением конгруэнтности суставных поверхностей, ухудшение кровоснабжения различных структур суставов, длительная иммобилизация. Данная форма артроза очень часто возникает после внутрисуставных переломов со смещением. Лечение, осуществляемое травматологами, ортопедами, реабилитологами, включает в себя:

  • устранение (уменьшение) болевого синдрома;
  • восстановление функций;
  • предотвращение дальнейшего разрушения сустава.

Хирургическое лечение (эндопротезирование, остеотомия, остеосинтез) направлено на восстановление конфигурации и стабильности суставов. Комплексная терапия посттравматического остеоартроза включает в себя физиотерапевтические методы лечения, массаж, ЛФК. При интенсивном болевом восстановительном синдроме выполняют лечебные блокады, применяя при этом хондропротекторы, которые уменьшают боль в покое и при движении, заметно влияют на скорость ходьбы, снижают интенсивность и продолжительность утренней скованности, увеличение амплитуды движений в суставах, восстанавливают функциональную способность суставов.

Одним из представителей группы хондропротекторов является ходроксид, содержащий хондроитинсульфат – высокомолекулярный полисахарид группы гликанов, являющийся неотъемлемой частью аггрегановой молекулы хряща, и противовоспалительный препарат диметилсульфоксид, способствующий проникновению хондроитинсульфата через кожу.

Проведенное исследование позволило сделать выводы о повышении терапевтического эффекта при применении мази «Хондроксид» совместно с физиотерапевтическими методиками:

  • магнитофорез – на 5% при деформирующем остеоартрозе, на 2,7% - при посттравматическом остеоартрозе по сравнению с магнитотерапией;
  • магнитолазерофонофорез на 22,3% при деформирующем остеоартрозе, на 3,7% - при посттравматическом остеоартрозе по сравнению с ультразвуковой терапией без мази хондроксид в лечении деформирующего и постравматического остеоартроза.

Использование во врачебной практике этих методов лечения позволяет достичь быстрого наступления аналгетического и противовоспалительного эффекта, ведет к улучшению функционального состояния суставов и качества жизни пациента.

Величко, К.В., Тимофейчук В.В.

Г.Николаев, городская больница № 3, отделение физиотерапии


Ацетонемический синдром (АС) – комплекс симптомов, обусловленный повышенным содержанием в крови кетоновых тел: ацетона, ацетоуксусной и β-оксимасляной кислот – продуктов неполного окисления жирных кислот, которое происходит при некоторых сдвигах обмена веществ.

Детальніше...


Меланома – это злокачественная опухоль из меланоцитов и клеток невусов. Меланоциты мигрируют из нейроэктодермы в раннем периоде эмбриологического развития в кожу, глаз, дыхательные пути и кишечник. Считается, что они могут образовывать в коже гнезда клеток с различным уровнем дифференцировки – невусы, которые клинически проявляются в виде родимых пятен. Меланома может развиваться из уже существующего невуса или на чистом участке кожи, а также, соответственно, в глазе, кишечнике, дыхательных путях.

Первым описал меланому в 1806 году французский врач Рене Лаэннек, более известный изобретением стетоскопа.

Детальніше...


Серед біологічних факторів, які впливають на результати лабораторних досліджень можна виділити категорію тих, які слід враховувати, але змінити їх не в змозі. Це пов’язано з особливостями   популяції (расові, національні), а також генетична обумовленість. Друга група факторів-це довготривалий фізіологічний вплив (стать, вік, статура, образ життя, характер харчування).

Великий вплив мають фактори зовнішнього середовища (географічні, кліматичні, пора року,  особливості харчових продуктів).

Детальніше...


 Вся наша жизнь связана с травмами, при которых происходит повреждение кожных покровов (ссадины, порезы и т.д.). Поэтому сегодня целесообразно познакомится с таким грозным заболеванием, как столбняк.

Столбняк – это одно из самых опасных инфекционных заболеваний, которое характеризуется быстрым клиническим течением с поражением нервной системы.

Детальніше...


Сторінка 2 із 4

bann comin

Гаряча лінія УОЗ Миколаєва

tel

8(0512) 37-32-28
Черговий по УОЗ

8(0512) 50-13-02
Цілодобові консультації населенню міста з питань медичної допомоги надає старший черговий лікар зміни швидкої медичної допомоги

8(0512) 37-11-63
Телефон довіри УОЗ м. Миколаєва
щоденно (понеділок-п'ятниця) з 8:30-17:00

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.,

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Нове на сайті

Joomla templates by Joomlashine