В

а

ж

л

и

в

о

 
 

Проект

 

Методичних рекомендацій

з питань надання акушерсько-гінекологічної допомоги

в умовах реформування з 01.03.2013 року

 

Загальна частина

 

Первинна медична (медико-санітарна) допомога – ПМСД – надається центрами ПМСД;

Вторинна (спеціалізована) медична допомога  - ВМД – для акушерсько-гінекологічної служби це консультативно – діагностичний центр (КДЦ) при пологових будинках (жіночі консультації) та спеціалізований медичний центр за однім профілем (пологовий будинок).

Третинна (високоспеціалізована) медична допомога – ТМД;

Екстрена медична допомога – ЕМД.

 

 1. 1. Первинна медична допомога – вид медичної допомоги, що надається в амбулаторних умовах або за місцем проживання (перебування) пацієнта лікарем загальної практики-сімейної медицини (на перехідний період дільничним терапевтом та педіатром) і передбачає надання консультації, проведення діагностики та лікування найбільш поширених хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, здійснення профілактичних заходів; направлення відповідно до медичних показань пацієнта, який не потребує екстреної медичної допомоги, для надання йому вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги; надання невідкладної медичної допомоги в разі гострого розладу фізичного чи психічного здоров’я пацієнта, який не потребує екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.
 2. 2. Сімейна амбулаторія – заклад охорони здоров’я, структурний підрозділ центру первинної медико-санітарної допомоги (далі: ЦПМСД), в якому медичну допомогу надають лікарі таких спеціальностей: лікар загальної практики-сімейний лікар (далі: ЛЗП-СЛ), лікарі-терапевти дільничні, лікарі-педіатри дільничні, акушер-гінекологи та інші спеціалісти, які працюють під керівництвом лікаря загальної практики-сімейної медицини.

Амбулаторія у своїй діяльності керується чинним законодавством України у сфері охорони здоров’я, стандартами, клінічними протоколами та іншими документами з медичної практики.

 

Методичних рекомендацій

з питань надання акушерсько-гінекологічної допомоги

 1. На перехідний період , посадова інструкція лікаря акушер –гінеколога ЦПМСД  відповідає примірної посадовій інструкції лікаря загальної практики-сімейної медицини з надання акушерсько-гінекологічної допомоги, затверджена наказом МОЗ України від 15.07.2013 року № 417 «Про організацію амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні» та  затверджується головним лікарем ЦПМСД.
 2. Вагітні та диспансерна група, які знаходяться на обліку в  жіночих консультаціях пологових будинків до 01.03.2013 року передаються за наступним критерієм:, не оздоровлена група,  ускладнена вагітність або наявність екстрагенітальної патології  у вагітної  залишаються при консультативно-діагностичних центрах (жіночих консультаціях) пологових будинках міста. На І рівень передаються вагітні з неускладненим перебігом вагітності та оздоровлена диспансерна гінекологічна група жінок по району обслуговування.
 3. На перехідний період спостереження вагітних в ЦПМСД здійснюється тільки лікарем акушер-гінекологом ЦПМСД згідно наказу МОЗ України від 15.07.2013 року № 417 «Про організацію амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні» та своєчасним скеруванням вагітних на ІІ та ІІІ рівень надання акушерсько-гінекологічної допомоги . Вагітні із середнім та високим ступенем акушерського та перинатального ризику спостерігаються постійно спеціалістами ІІ рівня (з розробкою індивідуального плану спостереження при кожному відвідуванні) із збереженням нагляду лікарем акушер-гінекологом ЦПМСД при неускладненому перебігу вагітності. Спеціалістами ІІ рівня в консультативних висновках, виписних єпікрізах в обов’язковому порядку в рекомендаціях вказується  подальший рівень спостереження вагітної.
 4. Консультативно-діагностичні центри (жіночі консультації) при міських пологових будинках  в своїй роботі користуються примірним положенням про жіночу консультацію із затвердженням примірних посадових інструкції завідувача жіночої консультації, лікаря акушер-гінеколога жіночої консультації, старшої акушерки жіночої консультації та акушерки, які  відповідають наказу МОЗ України від 15.07.2011 року № 417  «Про організацію амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні» і  затверджуються головним лікарем пологового будинку.
 5. На І рівні амбулаторну акушерсько-гінекологічну допомогу жіноче населення міста отримує в ЦПМСД  тільки лікарем акушер-гінекологом. Вагітні із неускладненим загальним і акушерським анамнезом, а також неускладненим перебігом вагітності можуть знаходитися під динамічним спостереженням лікаря акушер-гінеколога ЦПМСД. УЗД –дослідження вагітних проводиться тільки спеціалістами КДЦ (жіночих консультацій) пологових будинків на сучасному обладанені, які мають відповідні сертифікати. У разі виникнення акушерських ускладнень, патології плода, загострення екстрагенітальної патології вагітна НЕГАЙНО передається під нагляд лікаря ІІ рівня.
 6. Диспансеризація гінекологічних хворих проводиться  згідно з “Нормативами надання медичної допомоги жіночому населенню за спеціальністю “Акушерство і гінекологія” в умовах амбулаторно-поліклінічних лікувальних закладів” (наказ № 417 від 15.07.2011 р.).
 7. Лікар акушер-гінеколог ЦПМСД відпрацьовує подальший маршрут пацієнта згідно додатку до Порядку медичного обслуговування громадян ЦПМСД «Об’єм медичних компетенцій лікаря ЗПСМ і забезпечення маршрутів пацієнта лікарем ЗПСМ при різних клінічних станах та захворюваннях» (наказ МОЗ України №646 від 05.10.11р.) – розділ акушерство та гінекологія.
 8. Лікар акушер-гінеколог ЦПМСД проводить динамічну оцінку ризику для кожної вагітної з визначенням рівня закладу, де має надаватись акушерська та неонатальна допомога згідно «Алгоритмів ведення вагітних з перинатальним ризиком» згідно практичних настанов Національні підходи до впровадження системи регіоналізації перинатальної допомоги в Україні : практичні настанови / за ред. Р.О. Моісеєнко.  Міністерство охорони здоров’я України, 2012. – 111 с.
 9. Призначити в ЦПМСД відповідальну особу,  яка приймає з пологових будинків новонароджених на ділянки, згідно району обслуговування, Забезпечити телефонний прийом кожного дня, вихідні та святкові дні з обов’язковим записом у журналі.
 10. При оформленні відпустки у зв’язку із вагітністю та пологами лікар керується Порядком видачі листка непрацездатності  та довідки для призначення державної допомоги у зв’язку з вагітністю і пологами” (Накази МОЗ України від 13.11.2001 р. № 455 «Про затвердження Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян», та  від 18.03.2002 р. № 93 «Про затвердження форм облікової документації щодо призначення державної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами жінкам, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, та інструкції щодо їх заповнення»). При оформленні відпустки у зв’язку із вагітністю та пологами вагітну оглядають два лікаря акушер-гінеколога на І рівні та два лікаря (с завідуючою жіночої консультації)на ІІ рівні.
 11. В ЦПМСД вагітну та членів ії родини готують до майбутнього батьківства в «Школі відповідального батьківства». Робота проводиться з використанням демонстраційних матеріалів, технічних засобів і предметів догляду за дитиною (додаток 10) згідно наказу МОЗ України від 15.07.2013 року № 417 «Про організацію амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні».
 12. При неявці вагітної на запланований огляд, причина з’ясовується за вказаним контактним телефоном. У разі неявки на 2 і більше обов’язкових візитів та/або систематичного невиконання рекомендацій і призначень, лікар, який спостерігають за вагітною, повинні інформувати  керівника, якому підпорядкований ЛПЗ з відміткою в медичній документації. У разі виявлення асоціальної поведінки вагітної  лікар має письмово інформувати працівників соціальної служби  (додаток 11)  згідно наказу МОЗ України від 15.07.2013 року № 417 «Про організацію амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні».
 13. Призначити відповідальну особу на І  рівні, яка передає вагітних (при необхідності) на ІІ, ІІІ рівень (у той же день, коли скеровується вагітна на вищий рівень). При надходженні вагітної у пологовий будинок або стаціонар міських лікарень, яка не перебуває на обліку в ЦПМСД або в жіночій консультації, негайно повідомляється відповідальна особа ЦПМСД по району обслуговування.

Алгоритм ведення вагітних з перинатальним ризиком та маршрут-схему пацієнта акушерсько-гінекологічного профілю (pdf)

bann comin

Гаряча лінія УОЗ Миколаєва

tel

8(0512) 37-32-28
Черговий по УОЗ

8(0512) 50-13-02
Цілодобові консультації населенню міста з питань медичної допомоги надає старший черговий лікар зміни швидкої медичної допомоги

8(0512) 37-11-63
Телефон довіри УОЗ м. Миколаєва
щоденно (понеділок-п'ятниця) з 8:30-17:00

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.,

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Нове на сайті

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com