В

а

ж

л

и

в

о

 
 

МІСЬКИЙ ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК №2

Адреса:54034 м.Миколаїв, вул.Будівельників,8

Проїзд - Тролейбус № 2, Маршрутне таксі: № 21, № 15, № 30, № 75, № 13, № 79, № 8

Телефони:
приймальне відділення 21-31-44
Відділення патології вагітних 21-31-35
І акушерське відділення 21-30-36
ІІ акушерське відділення 21-30-38
Відділення новонароджених 21-30-45


Головний лікар:

Коваленко Георгій Володимирович,

заслужений лікар України, має вищі кваліфікаційні категорії з акушерства та гінекології, з організації охорони здоров'я.

 

Своє існування міський пологовий будинок № 2 почав в  листопаді 1962 року. В 1976 році була відкрита жіноча консультація №5, а в 1987 році – почала працювати типова жіноча консультація №4.

Пологовий будинок  розраховано на 110 ліжок, з них 40-гінекологічне відділення, 35 – відділення патології вагітних, 15 ліжок – І акушерське відділення, 20- ІІ акушерське відділення та палата інтенсивної терапії на 6 ліжок. При жіночій консультації №2 працює денний стаціонар на 25 ліжок.


Жіноча консультація №2. маршрутне таксі: № 15, №13, №30, № 31.
Адреса: вул.Електрона,61, тел..23-00-96
Адреса (філіал): вул. Космонавтів57, тел.23-70-47

Лікарі жіночої консультації щоденно забезпечують амбулаторну  акушерсько-гінекологічну допомогу жіночому населенню, щодо збереження репродуктивного здоров’я, диспансеризацію вагітних, антенатальну охорону плода; проводять заходи з профілактики виникнення гінекологічних захворювань, раннього їх виявлення та надання лікувальної та реабілітаційної допомоги. Надається кваліфіковане консультування, діагностика та лікування невиношування вагітності, гінекологічних ендокринних порушень, патології шийки матки, непліддя, планування сім ї, патології перименопаузального періоду. Працюють кабінети дитячої та підліткової гінекології
Жіночі консультації забезпечені сучасним обладнанням: кольпоскопами, кардіомоніторами для діагностики  внутрішньоутробного стану плоду,  двома  сучасними, апаратами УЗД, які мають можливість проводити діагностику вагітності в різних термінах, вроджених вад розвитку  плоду, доплерометрію судин фето-плацентарного комплесу, біофізичний профіль плоду, ехокардіоскопію плоду. Також проводиться діагностика гінекологічних захворювань, метросальпінгографію для діагностиці прохідності маткових труб, УЗД ..черевної порожнини та ін.
Організовані «школи відповідального батьківства», де проводять заняття досвідчені лікарі акушер-гінекологи, кваліфіковані акушерки які готують сімейну пару до народження здорової дитини та збереження здоров’я матері шляхом консультативної адаптації до вагітності , підготовки до партнерських пологів. Ці кабінети обладнані аудіо- та відеоапаратурою, сучасною літературою, інформаційним додатковим матеріалом, наглядними посібниками, також шведськими стінками, килимками, м’ячами.

Відділення патології вагітних
Завідуюча ВПВ Чебан Олена Анатоліївна, лікар вищої категорії.

Відділення патології вагітних є функціональним підрозділом пологового будинку №2, робота якого має на меті допологову підготовку та розродження жінок з екстрагенітальною патологією й обтяженим перебігом вагітності. Відділення розраховано на 35 ліжок. Цілодобово вагітні знаходяться під наглядом лікаря акушера-гінеколога, при необхідності – реаніматолога. Приміщення знаходиться подалі від пологових палат, щоб вагітних не турбували зайві звуки. Забезпечено повноцінний відпочинок вдень і вночі.
Високий рівень фахових знань та умінь, тактовність, уважність – це якості, які притаманні лікарям ,середньому та  молодшому медперсоналу відділення.
Основні методики, які використовуються у відділенні: біомоніторний метод спостереження за внутрішньоутробним станом плоду ( в наявності 2 кардіомонітори); УЗД плоду та плаценти; доплерометрія судин пуповини , маткових артерій; визначення біофізичного профілю плоду.
У відділенні проводиться підготовка до пологів вагітних з високим степенем ризику акушерської та перинатальної патології, ведення вагітності та раціональне полого розродження пацієнток, вагітність у яких наступила у результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій. Також госпіталізуються жінки після 22 тижнів вагітності.
Впроваджено сучасні методики кесарського розтину з використанням нових видів шовного матеріалу, які дозволяють проводити виписку на 4-5 добу після оперативних втручань.
Допомога у відділенні надається згідно сучасних протоколів МОЗ України щодо надання стаціонарної акушерської допомоги.
Впроваджуються сучасні принципи антенатального догляду, засоби профілактики, діагностики та лікування ускладнень вагітності, які базуються на основі науково-доказової медицини. Організовується та забезпечується спеціалізована консультативна допомога пацієнтам відділення З метою підготовки вагітних до пологів за сучасними перинатальними технологіями щоденно проводяться заняття та лекції по психопрофілактичній підготовці вагітних до пологів, по грудному вигодовуванню в межах проекту «Лікарня, доброзичлива до дитини».


Профілактичний напрямок роботи дозволяє підвищити відсоток неускладнених пологів.x

І акушерське відділення
Завідуючий відділенням Третьяк Євгеній Григорович, лікар вищої категорії

ІІ акушерське відділення
Завідуюча відділенням Парафіло Серафіма Сергіївна, лікар вищої категорії

Основні напрямки роботи відділень цедопомога роділлям, породіллям та новонародженим з участю членів їх родин в умовах максимально наближених до домашніх, своєчасна діагностика, корекція ускладнень і адекватний вибір методу розродження. На пологах забезпечується  присутність членів родини під час пологів (сімейні пологи), застосування сучасних технологій ВООЗ, що грунтуються на принципах доказової медицини, вільний вибір роділлею позиції в першому і другому періодах пологів, застосування немедикаментозних методів знеболення,інформування пацієнтки та залучення її до прийняття рішень в пологах, фізична і психологічна підтримка.

Щойно народжена дитина забезпечується раннім 2-годинним контактом "шкіра до шкіри" з матір'ю або батьком; раннім прикладанням до грудей у пологовому залі; збереження м"теплового ланцюжка" Післяпологове відділення має  індивідуальні палати «Мати та дитина», що забезпечує цілодобове спільне перебування матері з новонародженим, відвідування породіллі членами родини.
Існує доступність телефонного зв'язку з працівниками пологового будинку та членами групи підтримки грудного вигодовування з метою отримання породіллею консультацій після виписки її з стаціонару.
У відділеннях 6 індивідуальних пологових залів, забезпечені шведськими стінками, килимками, м’ячами, інтер’єр близький до домашнього,6 індивідуальних пологових палат,1  палата сімейного типу, 20 індивідуальних післяпологових палат

Відділення інтенсивної терапії
  Завідуючий відділення Сітченко Ігор Руслонович, лікар вищої категорії

З 2006 року на базі анестезіологічної служби створено сучасне відділення з палатами інтенсивної терапії. Одержано сучасну наркозно-дихальну апаратуру штучної вентиляції легенів,як вітчизняного, так і зарубіжного виробництва (Бріз, Фаза, Каріна – виробництва Австрія, кардіомоніторні апарати ЮТАС – 300).

Кардинально змінено підхід під час знеболення породіль. Впроваджено в практику метод епідуральної анестезії, що дозволяє жінці під час переймів відчувати себе комфортно, не втрачати своєї активності, вільно спілкуватися з рідними. З 2006 року проведено більше 1600 регіональних знеболювань, тим саме накоплене великий досвід. Усі лікарі-анестезіологі вільно та кваліфіковано володіють цим методом знеболювання.

Використання спінальної анестезії під час кесарського розтину дозволяє на перших хвилинах після народження розпочати перше грудне вигодовування,  провести контакт «шкіра до шкіри» з матір’ю або батьком дитини, що поліпшує адаптаційний період у новонародженого. Також у ПІТ створено всі умови для стовідсоткового спільного перебування матері та дитини.

Відділення новонароджених.
Завідуюча відділення Бойчук Неллі Анатоліївна, лікар вищої категорії

Існуючі в пологовому будинку палати інтенсивного догляду та лікування новонароджених забезпечені сучасним обладнанням та медичною апаратурою, що забезпечує більш вищий рівень надання допомоги новонародженим з різною патологією та з малою масою тіла.. Палати мають сучасні кювези, дихальну апаратуру, сіпап-системи, дозатори для проведення інфузійної терапії, пульсоксиметри, білі-тести для контролю рівня білірубіну, вакуумні електровідсмоктувач, лампи УФО для лікування жовтяниць.

 Гінекологічне відділення
Завідуюча відділення Часовенко Наталя Василівна, лікар вищої категорії

Гінекологічне відділення розраховане на 40 ліжок та надає планову медичну допомогу по різноманітним напрямкам. Здійснюється лікування жінок із запальними захворюваннями органів малого тазу,  доброякісними пухлинами жіночих статевих органів, ендометріозу, корекція та лікування порушень репродуктивної функції жінки, ерозії, лейкоплакії та дисплазії шийки матки, піхви, вульви, папіломатоз тощо. Для лікування цієї патології використовуються кріохірургія, діатермокоагуляція, а також надсучасний метод – радіохвильова хірургія з використанням ножа «Surgitron».
Висококваліфіковані лікарі проводять оперативне лікування  по всім напрямкам оперативної гінекології, із використанням відкритого доступу,  лапароскопії та вагінальної хірургії (пластичні операції при випадінні та опущенні жіночих статевих органів, при неутриманні сечі із застосуванням синтетичного матеріалу).

Лапароскопічні втручання  здійснюються як з діагностичною, так із лікувальною метою при патології яєчників (кісти, апоплексія, полікістоз) , позаматковій  вагітності, гнійно-запальних захворюваннях  органів малого тазу , неплідності, для проведення трубної стерилізації, для лікування аномалій розвитку внутрішніх статевих органів, ендометріозу. Проводяться органозберігаючі операції при лейоміомі матки (консервативна міомектомія), що забезпечує збереження репродуктивної функції жінки.
Гістерорезектоскоп  широко застосовується для діагностики та лікування патології ендометрію  (поліпи,гіперплазія), субмукозної міоми матки, дисфункціональних маткових кровотеч, внутрішньоматкових сінехіях, аденоміозі, сторонньому тілі в порожнині матки, неплідності та для підготовки жінки до допоміжних репродуктивних технологій.

bann comin

Гаряча лінія УОЗ Миколаєва

tel

8(0512) 37-32-28
Черговий по УОЗ

8(0512) 50-13-02
Цілодобові консультації населенню міста з питань медичної допомоги надає старший черговий лікар зміни швидкої медичної допомоги

8(0512) 37-11-63
Телефон довіри УОЗ м. Миколаєва
щоденно (понеділок-п'ятниця) з 8:30-17:00

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.,

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Нове на сайті

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com