В

а

ж

л

и

в

о

 
 

Опасность «подхватить» грипп или острую респираторную вирусную инфекцию (ОРВИ) в осенне-зимний сезон подстерегает нас на каждом шагу и только людям с очень крепким иммунитетом удается ее избежать. Особенно опасен грипп для беременных женщин, так как вирус не только действует на организм матери, но также может повлиять на течение беременности и развитие плода. Давайте рассмотрим, чем опасен грипп во время беременности и как его правильно лечить.

Грипп – острое инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем.

На основании антигенной структуры вируса, грипп разделяется на 3 типа: А, В и С.

Источником инфекции есть только больной человек.

Путь передачи: воздушно-капельный

Максимальная заразность – наблюдается в первые дни болезни, когда при кашле и чихании с капельками слизи вирус выделяется во внешнюю среду.

Грипп поражает все возрастные группы людей и имеет определенную сезонность.

Максимальная заболеваемость наблюдается в зимнюю пору.

Длительность инкубационного периода при гриппе колеблется от нескольких часов до 3-х дней чаще всего составляет 1-2 дня.

Україна, на жаль, посідає одне з перших місць у Центральній та Східній Європі за темпами поширення ВІЛ-інфекції. Згідно з офіційними даними, на січень 2013року в нашій країні було зареєстровано більше 218 тисяч ВІЛ-інфікованих, а на думку міжнародних експертів, їх значно більше – до 235 тисяч.
Незважаючи на те, що значна доля випадків ВІЛ-інфікування в Україні - серед споживачів ін’єкційних наркотиків, з кожним роком збільшується відсоток передачі вірусу при сексуальних контактах – зараз це вже більше половини нових випадків.

      Майже половина українців, хворих на рак, при первинному звертанні до лікаря залишає кабінети центрів первинної медико-санітарної допомоги без правильного діагнозу. Тому в нашій країні хвороба під назвою «рак» звучить як смертний вирок. Але ж запорука успішного лікування цього серйозного захворювання полягає саме в його ранній діагностиці, що фактично відсутня у нашій країні.
    На жаль, на цьому наголошують, мабуть, тільки в такі дні, як 4 лютого, коли весь світ об’єднується в боротьбі з небезпечною недугою.
Щорічно від раку вмирає така кількість людей, що дорівнює кількості населення Швейцарії, причому дві третини з них проживають у країнах із низьким або середнім рівнем життя. До того ж число вмираючих від раку більше, ніж від туберкульозу, малярії, СНІДу разом узятих.

В лікуванні, медичній реабілітації та профілактиці захворювань важлива роль належить фізичним факторам; вони клінічно ефективні, найбільш фізіологічні, патогенетично направлені, підвищують імунний захист організму, економічно вигідні та доступні.

Дякуючи новітнім досягненням в області медичної фізики та електроніки, клінічної фізіології, розроблені комплекси комбінованої фізіотерапії, створені нові моделі фізіотерапевтичної апаратури.

Зачастую здоровая улыбка — это результат регулярного, не реже чем один раз в полгода, посещения стоматолога. Поэтому люди, ценящие свое здоровье и желающие выглядеть респектабельно, регулярно посещают стоматолога и периодически проводят лечение зубов. Современная стоматология позволяет устранить самые сложные проблемы, и наши врачи уже владеют последними передовыми технологиями, позволяющими решать сложные и нестандартные задачи.

Опыт применения МИЛ – терапии и импульсного бегущего магнитного поля для лечения трофической язвы голениаппаратами «Милта» и «Алимп»

         Трофическая язва не является самостоятельным заболеванием. Она возникает как осложнение при таких заболеваниях, как хроническая артериальная недостаточность (атеросклероз, облитерирующий тромбангиит, неспецифический артериит), сахарный диабет, хроническая венозная недостаточность (варикозная болезнь, посттромбофлебитическая болезнь), периферические полиневропатии конечностей и др. Трофические язвы голени в большинстве случаев возникает на фоне хронической венозной недостаточности.

На жаль, у більшості людей професія юриста викликає асоціації виключно із судовим розглядом справ, здебільшого кримінальних. Тому багато хто вважає, що до юриста потрібно звертатись тільки у тому випадку, коли виникли проблеми із законом або ж коли проти нього вчинено найбільш суспільно небезпечне протиправне діяння – злочин.

Однак, потрібно зазначити, що більшість юристів насправді покликані вирішувати зовсім інші проблеми, а саме ті, що виникають у звичайних громадян у їх повсякденному житті. Ці відносини регулюються переважно нормами цивільного, господарського, сімейного, трудового, адміністративного права, права соціального забезпечення.

Для молоді допомога юриста у деяких випадках також може стати вкрай необхідною, оскільки, починаючи доросле життя, підлітки стикаються із дорослими проблемами. У цьому складному світі дуже важливо знати як свої права, щоб запобігати їх порушенню, так і свої обов’язки, яких потрібно свідомо дотримуватись не тільки для того, щоб уникнути притягнення до відповідальності, а для того, щоб нормально співіснувати з іншими членами суспільства.

Підлітки та молодь є більш вразливими, оскільки їх становлення як активних та самостійних членів суспільства ще тільки починається. Успішність адаптації до дорослого світу залежить зокрема від розуміння правових норм та усвідомлення необхідності їх дотримуватися, вміння вчасно помічати протиправні дії та застосовувати передбачені законом засоби для захисту своїх прав.

Для підтримки молодих людей віком від 14 до 24 років у відділенні Міської дитячої поліклініки №4 «Клініка, дружня до молоді» тепер працює юрисконсульт, до якого вони можуть звертатися з питань, що мають правовий характер. Тому, якщо Ви належите до даної вікової категорії, Ви можете звернутись до Клініки, що знаходиться за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 93, тел. 24-80-21, та отримати безкоштовну допомогу спеціалістів.

Пам’ятайте, що знання і розуміння законів є необхідним для кожного. Не чекайте, поки виникне проблема, а звертайтесь завчасно з питаннями до юрисконсульта «Клініки, дружньої до молоді», який надає консультації безкоштовно.

 

Шевченко І.М. - юрисконсульт відділення

Міської дитячої поліклініки №4 «Клініка, дружня до молоді»

Застосування епідуральної блокади під час пологів стає популярним через зручностей , які вона забезпечує. Епідуральний блок знижує чутливість в нижніх частинах тіла , але не зачіпає свідомість. Етап пологів , при якому застосовується епідуральна аналгезія , може відрізнятися у різних пацієнток.

Якщо вам потрібно зробити епідуральну анальгезію , ваші акушер і анестезіолог повинні будуть оцінити ваш стан і стан дитини , дані про минулі анестезією і пологи.

Завантажити документ (doc)

     Врачи не зря говорят, что грипп – это самая тяжелая из простудных инфекций. Если любую другую ОРВИ можно перенести на ногах, укутаться потеплее и пойти на работу, то грипп способен свалить с ног даже самых сильных людей. Мало того, что грипп наносит большой урон здоровью человека, он еще портит ваши планы, мешает ведению бизнеса и вообще выбивает из колеи. 
Не стоит отчаиваться и пасовать перед опасной болезнью. Есть один хороший способ предотвратить ее – вовремя осуществить вакцинацию. Однако многие до сих пор боятся прививки, полагая, что она-то как раз и сыграет с организмом злую шутку.

Сучасні підходи до діагностики, лікування та профілактики раку шийки матки. Папіломавірусна інфекція та рак шийки матки.

На сьогоднішній день в Україні склалась несприятлива ситуація  щодо захворюваності жінок на рак шийки матки. Кожного року помирає до 2,5 тисяч хворих,       з них 700-жінки репродуктивного віку.

Діючою профілактикою раку шийки матки є своєчасне лікування і виявлення передракових захворювань, до яких відносяться дисплазія. Важливість своєчасного виявлення і ефективного лікування цих захворювань  обумовлені високим ризиком їх злоякісного переродження.

Завантажити документ (pdf)

01 rak mol zalТысячи женщин ежегодно заболевают такими недугами молочных желез, как мастопатия, рак молочной железы. Общеизвестно, что причиной возникновения данных заболеваний является, в первую очередь, изменение гормонального фона. У женщин, имеющих проблемы со щитовидкой или половыми органами, возрастает риск развития заболеваний молочных желез. Специалисты отмечают, что возникновение заболеваний молочной железы также провоцируется генетической наследственностью, возрастом (более 40 лет), наличием в «послужном списке» женщины абортов, поздних беременностей, родов. Стрессы, которым подвержены женщины практически каждый день, нарушения обмена веществ и гормонального фона, а, следовательно, ожирение также играют не последнюю роль в развитии заболеваний молочных желез. Любое заболевание молочной железы может служить непосредственным источником развития рака этого органа.

02 rak mol zalРак молочной железы – одна из наиболее актуальных проблем современного здравоохранения, что связано, в первую очередь, с высоким уровнем заболеваемости и смертности от данной патологии и сохраняющейся тенденцией роста этих показателей в мире, Украине.
Даже незначительные успехи в лечении рака молочной железы ведут к спасению большого количества жизней ежегодно, что определяет высокую социально-экономическую значимость проблемы.
К сожалению, в настоящее время успехи в лечении этого заболевания достаточно скромные. Рак молочной железы, занимая І место в структуре заболеваемости женского населения, остается основной причиной смертности у женщин, и, что особенно печально, у женщин трудоспособного возраста. Каждая женщина, заболевшая РМЖ, в среднем теряет 17-18 лет жизни, и это составляет 53% от всех потерь женского населения Украины.

Реформа первинної медичної допомоги: переваги та перспективи.
Відмінність сімейного лікаря від дільничного.

 Відмінність є і значна. Метою сімейної медицини є наближення первинної допомоги до населення, поліпшення доступності медичних послуг. Адже здоров'я людини - це здоров'я не тільки фізичне, але і психічне, і соціальне здоров'я. Сімейний лікар як раз і має при лікуванні тіла людини, брати до уваги і психічне і соціальне благополуччя.
Сімейний лікар не простий диспетчер, а набагато кваліфікаційно вищий, ніж інші спеціалісти. Сімейний лікар в майбутньому має стати головним консультантом всіх членів сім'ї з медичних питань. Сімейний лікар відповідає за стан здоров'я населення своєї дільниці. А для того, щоб нести відповідальність, треба зробити все, щоб населення було здоровим. Для цього потрібно в першу чергу інформувати людей, в другу чергу діагностувати захворювання на ранньому етапі.

В чому полягає інформація? Людям потрібно пояснювати, чому потрібні профілактичні огляди. Сімейний лікар дивиться на людину в цілому і відповідно надає профілактичні рекомендації. Дивиться він, наприклад, сидить перед ним повна людина, і зразу ж відмічає фактор ризику по нашій національній проблемі - по серцево-судинним захворюванням. Зараз у нас 64% населення страждають серцево-судинними захворюваннями, з них 42% помирають, не досягнувши похилого віку. Робота сімейного лікаря включає в собе, зокрема, опіку над хворою людиною, щоб не допустити ні інвалідизації людини, ні ранньої смерті.

Завданням сімейного лікаря є сканування стану здоров'я людини. Це періодичне вимірювання артеріального тиску, вимірювання внутріочного тиску, флюорографічне обстеження, онкологічний огляд, вимірювання цукру крові, при необхідності - електрокардіограма. Якщо уже з'явилися конкретні клінічні симптоми, то йде лікування, лікування початкового етапу захворювання. Не хворіти люди не можуть, та питання в тому, що якщо захворювання в початковій формі - та ж гіпертонія, і серцево-судинні захворювання, і онкопатологія, - то з нею набагато легше боротися. Хворим людям сімейний лікар проводить лікування в амбулаторних умовах, у тому числі - в денному стаціонарі або стаціонарі вдома. При наявності відповідних показань сімейний лікар здійснює у встановленому порядку направлення пацієнтів на консультацію до лікарів-спеціалістів або до відділення цілодобового стаціонару міської лікарні.

Та основною метою сімейного лікаря є довести до населення своєї дільниці те, що від медичного обслуговування залежить тільки приблизно 20% здоров'я, а 80% від здорового способу життя. Це душевний і психічний спокій, це активний спосіб життя, заняття спортом, фізичними вправами, достатня кількість часу перебування на свіжому повітрі, збалансоване харчування, повноцінний сон. Заряд енергії і позитивні емоції надовго збережуть молодість і фізичну активність тіла.

У вже відкритих сімейних амбулаторіях працюють кваліфіковані сімейні лікарі. Це дає можливість якісно надавати первинну медичну допомогу всім віковим категоріям населення, в першу чергу дітям. В сімейних амбулаторіях функціонують кабінети профілактичного щеплення для дітей та дорослих, фізіотерапевтичні кабінети, проводиться забір матеріалу для загальних клінічних аналізів, забір біохімічного матеріалу для лабораторного обстеження, експрес-діагностика рівня глюкози і холестерину в крові (по показанням), вимір артеріального тиску, температури тіла, ваги, зросту. Також амбулаторії укомплектовані портативними пульс-оксиметрами, портативним доплерами для визначення пульсу плода.

Зараз ми будуємо нову форму відношень - сімейна медицина. І ми прекрасно розуміємо, що жодна держава не досягла високого рівня медичної допомоги, не започаткувавши у себе практику сімейної медицини. Тому що тільки сімейний лікар проводить постійний скрінінг стану здоров'я ввірених йому людей, на якомусь рівні він сам може допомогти в лікуванні та оздоровленні, а на якомусь відправляє на вторинну допомогу. І тільки тоді ресурси, які затрачає держава на медичну допомогу, використовуються ефективно.

 

Сімейний лікар
сімейної амбулаторії №4 ЦПМСД №4              Пєтко Н.І.

Гипертоническая болезнь и государственное регулирование цен на гипотензивные препараты.

 

Бесполезно говорить:
Мы делаем, что можем.
Нужно делать то, что необходимо
У. Черчилль

Каждый третий человек в Украине страдает гипертонической болезнью. Знают о своей болезни 50%, а лечатся всего 25%. Нелеченая гипертоническая болезнь может привести к инфаркту, инсульту и к смерти. 66,3 % смертей украинцев в результате заболеваний системы кровообращения.
Артериальное давление (в дальнейшем АД) – это давление тока крови на стенки крупных артерий. Не зависимо от пола и возраста оно должно быть не более 140/90. Если АД больше 140/90 и регистрируется неоднократно в покое – это гипертоническая болезнь.

hr hepatit

Уважаемые мамы и папы, бабушки и дедушки!

В ваш дом пришло счастье, у Вас появился новый долгожданный член семьи, такой дорогой и родной.
С вхождением в дом ребенка, помимо превосходного чувства радости, прекрасного настроения, сразу же появляются заботы, проблемы и множество вопросов. Все в доме направлено на то, чтобы малыш имел крепкое здоровье, правильно и гармонично развивался.
Здоровый образ жизни, полноценное питание, нормальный сон, прогулки на свежем воздухе, закаливание, массаж, гимнастика – это мощные факторы укрепления здоровья и повышения сопротивляемости детского организма различным болезням. И все же этих замечательных, естественных факторов защиты иногда бывает недостаточно.

bann comin

Гаряча лінія УОЗ Миколаєва

tel

8(0512) 37-32-28
Черговий по УОЗ

8(0512) 50-13-02
Цілодобові консультації населенню міста з питань медичної допомоги надає старший черговий лікар зміни швидкої медичної допомоги

8(0512) 37-11-63
Телефон довіри УОЗ м. Миколаєва
щоденно (понеділок-п'ятниця) з 8:30-17:00

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.,

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Нове на сайті

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com