В

а

ж

л

и

в

о

Геморрагический шок развивается в результате острой кровопотери.
Острая кровопотеря – это внезапное выхождение крови из сосудистого русла. Основными клиническими симптомами возникшего при этом уменьшения ОЦК (гиповолемии) являются бледность кожных покровов и видимых слизистых оболочек, тахикардия и артериальная гипотония. Причиной острой кровопотери могут быть травма, спонтанное кровотечение, операция. Большое значение имеют скорость и объём кровопотери. При медленной потере даже больших объёмов крови (1000-1500 мл) успевают включиться компенсаторные механизмы, гемодинамические нарушения возникают постепенно и бывают не очень серьёзными. Напротив, интенсивное кровотечение с потерей меньшего объёма крови приводит к резким гемодинамическим нарушениям и, как следствие, к гемморрагическому шоку. Выделяют следующие стадии гемморрагического шока:

Детальніше...

Поняття «вазоренальна гіпертензія» об’єднує всі випадки стійкої артеріальної гіпертонії, в основі яких лежить той чи інший варіант пошкодження ниркової артерії або її гілок, на відміну від паренхіматозної нефрогенної гіпертензії,де первинне пошкодження ниркової паренхіми і сечовивідних шляхів.

Детальніше...

Информаційні листи про нововведення в системі охорони здоров'я

Випуск з проблеми"Педіатрія"

Підстава: Рішення ПК "Педіатрія"

Протокол № 7 від 28.12.2011 р.

 

Детальніше...

В  інструкції щодо заповнення форми звітності № 20 ("Звіт лікувально - профілактичного закладу ") ,затвердженої наказом МОЗУ № 378- 10.07.2007р, дуже лаконічно дано тлумачення по заповненню п.4 табл.3500 "операції, проведені з використанням ендоскопічної апаратури". Тому необхідно вказати, яка апаратура вважається ендоскопічною.

Більш доцільно висвітлюється діяльність ендоскопічного відділення (табл.4118,4119) - цільове призначення апаратури та її кількість, навантаження кожного апарату, діапазон лікувально-діагностичної роботи.

Детальніше...

Актуальність та соціальне значення проблеми травми зумовлена високою летальністю та інвалідізацією постраждалих, здебільшого осіб працездатного віку. Проведений аналіз  показує, що значна кількість травм отримані в побуті (51,31%), на другому місці стоїть вулична травма (29,98%), а внаслідок ДТП травму отримали 10,18% (Н.А.Корж,С.І.Герасименко 2010 р.). Найбільш поширеною локалізацією переломів є різні сегменти верхніх та нижніх кінцівок ( 41,1% та 54,0% відповідно), а сочетана травма була у 15,9% випадків.

Детальніше...

С приходом дождливой и холодной осени к нам приходят и вирусные инфекции, в том числе и грипп. С эпидемией этого заболевания наше общество сталкивается ежегодно.

О том, что такое грипп знает большинство из нас. При этом далеко не все могут сказать, как грипп передается от инфицированного человека к здоровому и почему при контакте с больным вы заразились, а кто-то нет. Давайте попытаемся с этим разобраться. А также еще раз подчеркнем о необходимости обязательного обращения за медицинской помощью в профильные лечебные учреждения в случае настораживающих симптомов заболевания.

Детальніше...

Згідно з концепцією реформування охорони здоров'я в Україні, на території країни відбувається поетапне реформування системи організації медичної допомоги населенню. Міняються пріоритети — центр ваги зміщається з лікування на профілактику, зі стаціонарної допомоги на амбулаторну ланку. У цих умовах лікарям загальної практики (ЛЗП), що діють у структурі амбулаторних установ, приділяється основна роль у системі первинної медико-санітарної допомоги, покликаної здійснювати основний обсяг профілактичної роботи. Враховуючи дану спрямованість реформи, робота фахівців поліклініки по первинному виявленню захворювань зводиться до диспансеризації:

Детальніше...

Пункционная дискэктомия (перкутанная дискэктомия,пункционная дискдекомпрессия и др.) впервые была описана S.Hujikata и соавторами в 1975 г. [3] под термином “перкутанная нуклеотомия”. В дальнейшем эту хирургическую процедуру неуклонно совершенствовали в различных модификациях — перкутанная эндоскопическая дискэктомия, перкутанная вакуум-дискэктомия, перкутанная лазерная дискэктомия, перкутанная эндоскопическая лазерная дискэктомия.
При перкутанной дискэктомии производят избирательное удаление грыжевидно выпятившейся части пульпозного ядра межпозвонкового диска в его дорсальной трети, при этом сохраняют фиброзное кольцо диска.

Детальніше...

Головним пріоритетом демократичних держав, до яких прагне наблизитися й Україна є збереження та зміцнення здоров’я її населення.
Стан здоров‘я населення значною мірою впливає на процес економічного, соціального і культурного розвитку країни, обумовлює демографічну ситуацію і стан національної безпеки, є важливим соціальним критерієм ступеню розвитку і благополуччя суспільства.
В Україні основи державної політики у сфері  охорони здоров’я вкладено в низці нормативно-правових актів та програмних документів. Визначальними з них є:
Основи законодавства України про охорону здоров'я:

Детальніше...

Мозговым инсультом называется внезапное нарушение поступления крови в какую-либо часть головного мозга, которое вызвано закупоркой или разрывом сосудов мозга. При прекращении кровоснабжения клетки мозга не получают кислород и питательные вещества в достаточном количестве и поэтому гибнут в течение нескольких секунд. Гибель нервных клеток приводит к нарушению или утрате соответствующих функций организма.
В Украине ежегодно более 100 тыс. пациентов становятся жертвами инсульта. По данным ВОЗ инсульт является одной из основных причин смерти и ведущей причиной инвалидности.

Детальніше...


Перинатальные поражения нервной системы - группа патологических состояний, обусловленных воздействием на плод (новорождённого) неблагоприятных факторов в антенатальном периоде, во время родов и в первые дни после рождения.

Детальніше...


В декабре 2010 года между Украиной и Глобальным Фондом по борьбе с СПИДом, туберкулёзом и маляриею было подписано Грантовое соглашение по реализации программы «Снижение заболеваемости туберкулёзом в Украине за счет расширения и улучшения доступа к высококачественным услугам профилактики и лечения туберкулёза.

Детальніше...


Виділяють наступні клінічні типи уражень центральної нервової системи при ГХ:
1. Хронічна дисциркуляторная гіпертензивна енцефалопатія.
2. Гостра гіпертензивна енцефалопатія.
3. Транзиторні порушення мозкового кровообігу.
4. Інсульти.
5. Судинна деменція.

Детальніше...


Спрямована на:

– зменшення маси тіла за наявності ожиріння;

– зменшення вживання алкоголю;

– регулярне виконання динамічних фізичних вправ;

– обмеження вживання кухонної солі до 5,0 г на добу;

– достатнє вживання калію, кальцію та магнію;

– зменшення вживання насичених жирів та холестерину;

– відмову від паління.

Детальніше...


Мучительный недуг с постоянными болями, сковывающими вас. Он меняет вашу жизнь кардинально. Все, что раньше приносило радость: пробежка в парке, прогулка с собакой, отдых с друзьями - всё теперь причиняет боль. Человек становится напряженным и самое неприятное: боится свободы - свободы движения. Что может быть хуже? Такое качество жизни хорошим не назовешь.
Таков Артроз. Болезнь суставов, зачастую превращающаяся в деформирующий артроз.

Детальніше...


Однією з найчастіших причин інвалідності та смертності є мозковий інсульт (МІ). Це важлива не лише медична, а й соціальна проблема, оскільки уражає людей усіх вікових категорій. А враховуючи витрати на лікування, реабілітацію, догляд за хворим, психологічні та соціальні проблеми пацієнтів, ще й одна з найвартісніших соціальних проблем. В Україні від інсульту помирає у два рази більше хворих, ніж від інфаркту міокарда.  За даними МОЗ України , лише 10-20% тих, хто переніс інсульт, повертаються до праці, 20-43% потребують сторонньої допомоги, 33-45% мають геміпарез, 18-27% – розлади мови, у 18-30% спостерігаються прояви депресії, 30-47% – когнітивні порушення, у 25% до кінця першого року після інсульту розвивається деменція. Кожен повторний інсульт підвищує ризик смерті, протягом року після перенесеного інсульту помирає від 15 до 40% хворих, протягом наступних п’яти – 40-60%. Усе вищесказане визначає важливість та необхідність заходів з вторинної профілактики інсультів.                                    

Детальніше...


Об осуществлении медицинских углубленных осмотров  учеников в общеобразовательных учебных заведениях
рассказала  нам  Ганжа Светлана Александровна, заведующая школьно-дошкольным отделением  детской поликлиники № 3.

Детальніше...


Глаз – уникальный орган человеческого организма. Его питание обеспечивается без участия кровеносных сосудов, а за счет диффузионных процессов внутритканевых жидкостей. Это усложняет питание глаза, но обеспечивает прозрачность его сред и четкость изображения видимых предметов. Сетчатка глаза – это часть мозга, на которой формируется изображение и затем транслируется в зрительную кору, находящуюся в затылочной части мозговой оболочки. Трансляция осуществляется по зрительным путям, основа которых – зрительный нерв.
Из этого следует, что для нормального зрительного восприятия вся эта длинная цепочка зрительных структур должна нормально питаться и нормально функционировать.

Детальніше...


1. Ингаляционная терапия   может применяться для улучшения дренажной функции бронхов, вентиляционной функции легких, а также с противовоспалительной целью. Следует назначать ингаляции с учетом индивидуальной переносимости и не в самом остром периоде. С противовоспалительной и антибактериальной целью можно рекомендовать биопарокс. Это дозированный аэрозольный препарат, обладающий широким спектром действия. Биопарокс снижает гиперсекрецию и уменьшает продуктивный кашель при бронхитах, уменьшает ирритативный кашель при ларингитах и трахеитах. Препарат ингалируют каждые 4 часа по 4 вдоха на ингаляцию. Можно использовать противовоспалительные отвары трав (ромашки, зверобоя) в виде ингаляций. Для снятия бронхоспазма и улучшения дренажной функции бронхов применяют ингаляции эуфиллина, эуспирана, новодрина, солутана и др. Для разжижения и лучшего отхождения мокроты используют ингаляции ацетилцистеина. Для приготовления аэрозолей должны использоваться ультразвуковые ингаляторы. В периоде намечающегося выздоровления целесообразна аэроионотерапия отрицательно заряженными ионами (они усиливают вентиляцию, повышают потребление кислорода, обладают десенсибилизирующим эффектом).

Детальніше...


bann comin

Гаряча лінія УОЗ Миколаєва

tel

8(0512) 37-32-28
Черговий по УОЗ

8(0512) 50-13-02
Цілодобові консультації населенню міста з питань медичної допомоги надає старший черговий лікар зміни швидкої медичної допомоги

8(0512) 37-11-63
Телефон довіри УОЗ м. Миколаєва
щоденно (понеділок-п'ятниця) з 8:30-17:00

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.,

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Нове на сайті

Joomla templates by Joomlashine